Kinh ngạc bản đồ tuổi thọ đầu tiên của Dải Ngân hà

05/04/2018 - 09:08

Bản đồ độ tuổi đầu tiên của Dải Ngân hà cho thấy một giai đoạn hình thành sao kéo dài khoảng 4 tỷ năm đã tạo ra cấu trúc phức tạp ở trung tâm thiên hà của chúng ta.

A A

Dải Ngân hà là một thiên hà xoắn ốc với phình ở trung tâm. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng phình này chứa hai thành phần: một quần thể các ngôi sao kim loại nghèo, và một quần thể các ngôi sao giàu kim loại.

Nguồn ảnh: phys. 

Tuy nhiên, các phân tích về tuổi của các ngôi sao cho đến nay cho kết quả trái ngược nhau. Giờ đây, một nhóm nghiên cứu quốc tế do các nhà thiên văn học từ Đài thiên văn Nam Âu (ESO) dẫn đầu phân tích màu sắc, độ sáng và thông tin quang phổ về hóa học của từng ngôi sao để tạo ra bản đồ tuổi của Dải Ngân hà.

Nhóm nghiên cứu sử dụng các dữ liệu mô phỏng và quan sát hàng triệu ngôi sao từ các biến sao VISTA trong Cuộc khảo sát hồng ngoại Via Milky Way bằng phương pháp hồng ngoại (VVV) và so sánh chúng với các phép đo hàm lượng kim loại khoảng 6000 ngôi sao qua phần phình bên trong từ một quang phổ khảo sát được thực hiện với kính hiển vi GIRAFFE / FLAMES trên Kính thiên văn Very Large ESO (GIBS).

Rejkuba cho biết: "Chúng tôi đã phân tích màu sắc và độ sáng của các ngôi sao để tìm ra những mức tiêu hao nhiên liệu hydro trong lõi, chỉ số tuổi nhạy cảm ở phần phình thì phát hiện sự hình thành sao kéo dài khoảng 4 tỷ năm và bắt đầu từ khoảng 11 tỷ năm trước.

Các kết quả trình bày dựa trên phân tích ba khu vực của bản đồ hồng ngoại VVV, kết hợp lại, chiếm diện tích lớn nhất được nghiên cứu cho đến nay trong phần phình Milky Way. Trong cả ba vùng nghiên cứu, các phát hiện về độ tuổi của các ngôi sao phần lớn là nhất quán.

Theo HUỲNH DŨNG (Kiến Thức)