Lắp pin năng lượng mặt trời hỗ trợ người nghèo vùng Bảy Núi

26/04/2021 - 06:22

 - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang Trương Kiến Thọ cho biết, thời gian qua, đơn vị phối hợp Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) triển khai dự án “Tăng cường tiếp cận năng lượng cho người nghèo ở các tỉnh ĐBSCL của Việt Nam thông qua ứng dụng các giải pháp năng lượng xanh và bền vững”.

A A

Hệ thống pin năng lượng mặt trời được bố trí giãn cách phù hợp giúp hộ Khmer tăng hiệu quả sản xuất

Theo đó, đã hỗ trợ lắp đặt trên 1.100 hệ thống pin năng lượng mặt trời độc lập cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn ở vùng chưa có điện lưới tại 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Hệ thống pin được lắp đặt theo hình thức dự án hỗ trợ và đối ứng của hộ dân, giúp các hộ có điện phục vụ sinh hoạt cơ bản.

Hiện nay, Sở NN&PTNT và GreenID đang mở rộng dự án với tên gọi mới “Giải pháp xanh hỗ trợ tiếp cận năng lượng cho cộng đồng nghèo khu vực ĐBSCL tại tỉnh An Giang”. Dự án bước đầu mang lại hiệu quả khi vừa khai thác điện mặt trời, vừa tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp phía dưới hệ thống pin (được bố trí giãn cách phù hợp).

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN