Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020

21/07/2020 - 18:42

 - Chiều 21-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 7, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về nâng cao hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cùng một số nội dung quan trọng khác. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước.

A A

Các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam 

Các tập thể xuất sắc trong thi đua chuyên đề năm 2019

Tại hội nghị, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã bầu bổ sung 5 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X và bầu bổ sung đồng chí Trương Văn Chiêm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên vào Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh (nhiệm kỳ 2018-2023). Dịp này, LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua phong trào chuyên đề cho 3 tập thể và 6 cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua toàn diện năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đánh giá, nhìn chung, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn trong tỉnh 6 tháng đầu năm khá đầy đủ và toàn diện, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và của Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục thực hiện các chương trình, nhiệm vụ để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội X Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, tổ chức các chuỗi hoạt động, sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên và người lao động nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho đoàn viên, người lao động, nhất là lao động khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tuyên truyền về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đến đời sống, việc làm của người lao động. Chủ động phối hợp với các ngành liên quan trong công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, tăng cường thực hiện cơ chế đối thoại, nhằm xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đồng thuận…

MỸ HẠNH