Lực lượng vũ trang địa phương tỉnh: Chung sức xây dựng nông thôn mới

17/02/2018 - 01:26

 - Năm 2017, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang địa phương (LLVTĐP) tỉnh An Giang đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề “Hiệu quả, kỷ cương, quyết thắng” và 7 đợt thi đua cao điểm gắn với phong trào “LLVTĐP tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”.. Từng cơ quan, đơn vị đều có những giải pháp thiết thực, bám sát chủ đề thi đua, khắc phục những mặt yếu, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Thạch Thanh Tú, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: “Năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo về xây dựng khu vực phòng thủ huyện, thị xã, thành phố vững chắc. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tại 3 địa phương: An Phú, Tri Tôn và Châu Phú đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Trong công tác huấn luyện chiến đấu, các đơn vị LLVTĐP luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, chú trọng huấn luyện và kiểm tra thể lực cán bộ, chiến sĩ”. Trong huấn luyện kết hợp dã ngoại, các đơn vị cùng đoàn thể địa phương tiến hành vận động quần chúng, giúp dân lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Năm 2017, các đơn vị LLVTĐP phối hợp thực hiện tốt phong trào thi đua cùng Nhân dân xây dựng nông thôn mới, tổ chức tốt các hoạt động Tết quân - dân với nhiều ý nghĩa thiết thực, như: tặng 74 căn nhà Đồng đội, nhà Tình đồng đội, nhà Tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết… với kinh phí gần 3 tỷ đồng; khám bệnh, cấp thuốc cho Nhân dân với tổng giá trị 204 triệu đồng; tổ chức cho hơn 3.000 lượt đồng chí tham gia lao động giúp dân di dời, sửa chữa nhà, thu hoạch lúa, đắp đường nông thôn, vệ sinh môi trường…

Đại tá Lê Thanh Tâm, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: “Những kết quả đạt được là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, đặc biệt là vai trò nêu gương của cán bộ chỉ huy trực tiếp cùng ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Qua kiểm tra toàn diện của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, kết quả ở mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của LLVTĐP tỉnh An Giang được đánh giá ở thứ hạng cao. Đây là cơ sở để các đơn vị đúc kết kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua quyết thắng, tạo động lực cổ vũ LLVTĐP nỗ lực thi đua, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương những năm tiếp theo”.

Văn Tranh - Thanh Tiến