Ngày 12-9: Triều cường Long Xuyên khả năng đạt cao nhất

12/09/2018 - 08:38

* Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3

Đó là dự báo mới nhất của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh. Nguyên nhân nước ở vùng hạ lưu sông dâng cao do trong đợt triều cường đầu tháng 8 (âm lịch) kết hợp lũ thượng nguồn về.

Ngày 12-9, mực nước cao nhất trên rạch ông Chưởng tại Chợ Mới khả năng ở mức 3,15m, trên báo động 3 (BĐ3) 0,15m; trên sông Hậu tại Long Xuyên 2,7m, trên BĐ3 0,2m, sau đó mực nước xuống theo triều. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ngập lụt lên cấp 3, dự báo nhiều tuyến đường và vùng trũng thấp ở TP. Long Xuyên tiếp tục bị ngập.

Dự báo ngày 12-9, mực nước cao nhất tại Tân Châu khả năng đạt 4,12m (trên BĐ2 0,12m), Châu Đốc 3,75m (dưới BĐ3 0,25m) rồi xuống theo triều. Đến ngày 20-9, mực nước cao nhất tại Tân Châu, Châu Đốc xấp xỉ BĐ2.

Ở khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên, đến ngày 15-9, mực nước cao nhất trên kênh Vĩnh Tế tại Xuân Tô khả năng đạt 3,75m (dưới BĐ3 0,25m), trên kênh Tri Tôn tại Tri Tôn 2,5m (trên BĐ2 0,1m), sau đó mực nước biến đổi chậm.

N.C