Ngày 19 và 20-8 diễn ra kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh An Giang khóa X

03/08/2021 - 16:14

 - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết đã ký Quyết định 42/QĐ-HĐND về việc triệu tập kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

A A

 Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 19 và 20-8-2021 tại hội trường UBND tỉnh An Giang, tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2021 và một số nội dung khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

THU THẢO