Ngày 20-12, kết thúc nhận hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP

07/12/2021 - 16:33

 - Ngày 7-12, Giám đốc Bảo hiểm xã hội An Giang Đặng Hồng Tuấn cho biết, đến hết ngày 20-12-2021 sẽ kết thúc thời hạn tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính Phủ.

A A

Bảo hiểm xã hội An Giang chi hỗ trợ người lao động

Để bảo đảm không bỏ sót đối tượng thụ hưởng chính sách, Bảo hiểm Xã hội An Giang đề nghị người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến 30-9-2021, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu…  gửi về cơ quan Bảo hiểm xã hội gần nhất để được nhận hỗ trợ.

Thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP, đến nay, Bảo hiểm Xã hội An Giang đã chi hỗ trợ cho 79.769 lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19, với tổng số tiền hơn 183 tỷ đồng, từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

HẠNH CHÂU