Những kỳ vọng vào đại hội

18/07/2019 - 07:44

 - Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, các đại biểu và nhân dân kỳ vọng công tác mặt trận nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều đổi mới, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

A A

Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024)

Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024)

* Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lê Minh Tùng: tập hợp, đoàn kết tri thức phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Để thực hiện thắng lợi các chương trình hành động của Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò là tổ chức thành viên MTTQVN tỉnh.

Chủ động phối hợp UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan chức năng đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội liên quan đến giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ (KH&CN). Ngoài ra, động viên và tạo điều kiện để các tổ chức hội thành viên, các hội viên đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống. Qua đó, góp phần giải quyết những bức xúc về KH&CN trong nhiều lĩnh vực, như: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

* Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh: cần có nhiều giải pháp bảo đảm an sinh xã hội

Để hoạt động đảm bảo an sinh xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, vận động được nhiều nguồn lực, được mọi tầng lớp nhân dân đồng thuận tham gia, UBMTTQVN các cấp cần phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp với tổ chức thành viên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng kế hoạch vận động quỹ “Vì người nghèo” một cách cụ thể, thiết thực gắn với việc công khai, minh bạch các nguồn thu chi để nhân dân biết và kiểm tra theo phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Ngoài ra, kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình trong các cuộc vận động và ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”.

* Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Phú Đặng Văn Hập: làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội

Để làm tốt hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội trong nhiệm kỳ tới, UBMTTQVN các cấp cần chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn những nội dung mang tính bức xúc của người dân phù hợp tình hình thực tế của địa phương, phù hợp với từng lĩnh vực mà đoàn thể quản lý để tổ chức giám sát, phản biện. Đồng thời, thường xuyên tham gia công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và hòa giải ở cơ sở, nhằm góp phần hạn chế những tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Đặc biệt, cán bộ ban công tác mặt trận địa phương phải phát huy vai trò, trách nhiệm là “đại biểu của nhân dân”, thường xuyên gần gũi, chủ động nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết thấu đáo…

* Trưởng ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) tỉnh Nguyễn Văn Tát: tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các Chương trình hành động của Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra, Ban Đại diện PGHH tỉnh sẽ động viên tín đồ chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBMTTQVN phát động, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện-xã hội, tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới…

* Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tri Tôn Phạm Văn Lèo: phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Khmer

Để phát huy vai trò người có uy tín trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, UBMTTQVN huyện Tri Tôn đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQVN các cấp tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác xây dựng, bồi dưỡng người có uy tín trong tôn giáo và đồng bào dân tộc. Đồng thời, thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình thời sự và những thông tin cần thiết cho người có uy tín, tạo điều kiện để họ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia trong các phong trào thi đua ở địa phương. Ngoài ra, thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có uy tín; sử dụng linh hoạt các hình thức vận động. Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những người có uy tín có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động, lao động sản xuất, làm nòng cốt cho các phong trào ở địa phương.

P.V