Phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết

08/01/2021 - 06:20

 - Phát huy vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, thời gian qua, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Tri Tôn đã đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chăm lo cải thiện đời sống nhân dân.

A A

Năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên, MTTQ các cấp ở huyện miền núi Tri Tôn đã đẩy mạnh công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận cũng như đề ra và thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, các chương trình giảm nghèo bền vững; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) chất lượng; phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS…

Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tri Tôn Phạm Văn Lèo cho biết, hoạt động nổi bật của công tác mặt trận huyện Tri Tôn trong năm qua là tập trung thực hiện hiệu quả hoạt động chăm lo người nghèo vui Xuân, đón Tết; chăm lo, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, còn có các hoạt động hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo để thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thăm, tặng quà sư sãi các chùa Khmer

Cụ thể, năm 2020, MTTQVN huyện và các tổ chức thành viên tiếp nhận từ các nhà tài trợ hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và các hộ dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền trên 4,6 tỷ đồng. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững, mặt trận các cấp tiếp tục vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, như: vận động các nguồn xóa nhà tạm, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, bê-tông hóa giao thông nông thôn… với tổng kinh phí trên 10,7 tỷ đồng. 

Công tác chăm lo hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể đặc biệt quan tâm thực hiện. Qua đó đã vận động và hỗ trợ 43.507 phần quà trị giá trên 14,1tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện. MTTQVN huyện cùng 15 xã, thị trấn cất mới 200 căn nhà trị giá gần 6 tỷ đồng cho hộ nghèo; kết hợp UBMTTQVN và MTTQ xã Châu Lăng bàn giao 27 con bò trong dự án giảm nghèo trong đồng bào DTTSKhmer…

Hệ thống MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp các tổ chức thành viên và các ngành chức năng tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đặc biệt là đồng bào DTTS Khmer thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nuớc; tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương, tỉnh và huyện phát động… Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ và hiệu quả cả về nội dung và hình thức, kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến với các tầng lớp nhân dân… Ngoài ra, mặt trận còn duy trì hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, chúc mừng đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo; phát huy có hiệu quả vai trò người có uy tín, chức sắc, chức việc và đội ngũ cốt cán trong các tôn giáo...

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cũng như phát huy vai trò của công tác dân vận, diện mạo của huyện Tri Tôn đã có sự thay đổi rõ nét, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đời sống người dân ngày càng được nâng lên… Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tri Tôn Phạm Văn Lèo cho biết, thời gian tới, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng kế hoạch vận động quỹ Vì người nghèo để chăm lo cho người nghèo trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh…

ĐỨC TOÀN