Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã An Phú

11/06/2021 - 10:58

Ngày 11-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã An Phú (huyện Tịnh Biên).

A A

Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã An Phú

Các sở, ngành tỉnh phát biểu ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác xây dựng nông thôn mới tại xã An Phú

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư phát biểu chỉ đạo tại  buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Anh Thư yêu cầu Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp UBND huyện Tịnh Biên hướng dẫn xã An Phú thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí còn lại để kịp tiến độ đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, nhấn mạnh việc địa phương phải hoàn thành các chỉ tiêu về hộ nghèo và giải quyết việc làm. Tập trung thực hiện tiêu chí về môi trường, đặc biệt tại khu vực chợ bò Tà Ngáo phải đảm bảo xử lý nguồn nước thải không gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đến nay, xã An Phú đã đạt 17/19 tiêu chí với 47/49 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong đó, địa phương đang tiếp tục thực hiện tiêu chí số 5 về trường học đạt chuẩn và tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.

THANH TIẾN