Phú Tân xả lũ 50% diện tích sản xuất, để vệ sinh đồng ruộng

02/09/2019 - 10:05

Ngày 2-9, theo UBND Phú Tân, các xã: Phú Thành, Phú Thạnh, Phú Bình và Hiệp Xương… đã xả lũ vệ sinh đồng ruộng được trên 3.300 ha.

A A

Vụ thu đông năm nay, huyện Phú Tân thí điểm sản xuất theo quy trình “2 năm - 5 vụ”. Theo đó, huyện sẽ thực hiện chủ  trương sản xuất 50% diện tích, xả lũ 50% diện tích. Trong đó, sản xuất tập trung ở 11 tiểu vùng, với diện tích khoảng 11.286 ha, xả lũ 10 tiểu vùng, diện tích 12.441 ha.

Mục đích việc xả lũ nhằm điều tiết sản xuất, tập trung vào 2 vụ mùa chính trong năm, để cho đất đón phù sa, giúp  nông dân sản xuất hiệu quả hơn, đồng thời vụ sau tránh được các loại dịch hại.

Các địa phương có xả lũ đã thông báo đến người dân về chủ trương xả lũ, nhằm tăng cường các biện pháp quản lý trong sản xuất lúa, áp dụng quy trình sản xuất “3 năm, 8 vụ”, hạn chế sự suy thoái môi trường đất và nước.

Các cống kiểm soát lũ ở Phú Tân đã mở từ ngày 1-9 để dẫn nước vào đồng ruộng

Nước đã ngập dần các cánh đồng thuộc tiểu vùng có chủ trương xả lũ

M.H