Sạt lở vẫn phức tạp

11/08/2020 - 06:47

 - Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, từ tháng 5 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện hơn 10 điểm sạt lở đất bờ sông, trong khi 4 tháng đầu năm 2020, chỉ có 5 điểm sạt lở.

A A

Mức độ ảnh hưởng của sạt lở nghiêm trọng hơn, diễn biến sạt lở phức tạp hơn như: vụ sạt lở tại xã Bình Mỹ (Châu Phú), rạch Cái Sắn, rạch Cái Sao (TP. Long Xuyên)… Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ sụt lún, sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn 5 huyện, thị xã, thành phố, gồm: 5 vụ trên sông Hậu, 1 vụ trên sông Tiền, 11 vụ các kênh, rạch lớn (Cỏ Lau, Ông Chưởng, Tân An, Bình Di, Vịnh Tre, Cái Sắn, Cái Sao, Cần Xây, bờ Đông Kênh 2 - Mỹ Phú…) với tổng chiều dài sạt lở 580m, làm mất 2.297m2 đất, ảnh hưởng đến 71 căn nhà, ước thiệt hại về đất và tài sản khoảng 2,4 tỷ đồng (chưa tính vụ sạt lở tại xã Bình Mỹ).

Kết quả quan trắc cảnh báo sạt lở năm 2020 cho thấy, toàn tỉnh có tổng số 52 đoạn sông, kênh, rạch cảnh báo sạt lở, với tổng chiều dài 169.330m. Trong đó có 6 đoạn được cảnh báo ở mức độ rất nguy hiểm, 41 đoạn ở mức độ nguy hiểm và 5 đoạn mức độ bình thường.

NGÔ CHUẨN