Sơ kết công tác phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang và Cục Thuế An Giang

14/04/2021 - 19:57

 - Chiều 14-4, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang và Cục Thuế An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp liên ngành năm 2020; đề ra giải pháp thực hiện trong năm 2021.

A A

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang khen thưởng 8 tập thể tích cực trong việc thực hiện công tác phối hợp

Năm 2021, hai ngành tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn các nội dung phối hợp theo quy chế. Trong đó, tập trung các nội dung: tạo điều kiện để các bên tuyên truyền đến doanh nghiệp các văn bản liên quan pháp luật về công đoàn và thuế; hỗ trợ đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, tăng cường công tác trao đổi dữ liệu, thông tin kịp thời giữa 2 ngành về tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp; phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra pháp luật về thuế gắn với thực hiện quy định pháp luật về thu kinh phí công đoàn; phối hợp xây dựng và đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra của ngành thuế đối với các doanh nghiệp còn nợ đóng kinh phí công đoàn nhiều năm liền…

MỸ HẠNH