Sơ kết đơn vị điểm khối chủ lực (quân khu) thực hiện Cuộc vận động 50

22/10/2020 - 20:00

 - Chiều 22-10, Lữ đoàn 962 tổ chức sơ kết thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50).

A A

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Trao cờ luân lưu cho đơn vị điểm năm 2021

Năm 2020, Lữ đoàn 962 được chọn là đơn vị điểm khối sư, lữ, trung đoàn, nhà trường, đoàn kinh tế, công ty thực hiện Cuộc vận động 50 cấp quân khu. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy và Ban Chỉ đạo 50 Lữ đoàn đã tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai đơn vị điểm thực hiện Cuộc vận động 50 của quân khu đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động của đơn vị. 

Cụ thể, trong công tác quản lý VKTBKT, Lữ đoàn 962 đã thực hiện theo đúng điều lệnh quản lý bộ đội; định kỳ tổ chức công tác kiểm tra, kiểm nghiệm và tổng kiểm kê VKTBKT, vật tư hàng hóa theo quy định, hệ thống sổ sách, mẫu biểu được đăng ký; duy trì nhà kho quân khí đạt 5 nội dung: tủ súng sẵn sàng chiến đấu tại cơ quan, đơn vị được quản lý chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng hướng dẫn, quy định của trên, bảo đảm an toàn; công tác bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa VKTBKT đạt 100% kế hoạch, bảo đảm số trang bị, hệ số kỹ thuật của VKTBKT theo chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục có chuyển biến rõ nét, toàn Lữ đoàn 962 đã triển khai thực hiện tốt 4 mục tiêu của Cuộc vận động 50, góp phần bảo đảm tốt VKTBKT cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm an toàn cho các hoạt động…

Tin, ảnh: K.H