Tân Châu xây dựng nông thôn mới

18/06/2024 - 06:28

 - Xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) ngày càng đi vào thực chất bởi các mục tiêu đề ra từ chương trình, như: Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ…

Kết quả bước đầu

TX. Tân Châu có 14 đơn vị hành chính, gồm 5 phường và 9 xã. Đến nay, có 7 xã đạt chuẩn NTM, trong đó, xã Long An và Phú Vĩnh đạt chuẩn NTM nâng cao; 3 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Theo Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Tân Châu về xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu đến cuối năm 2025, thị xã sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, theo Quyết định 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của thị xã ngày càng đi vào thực chất, đạt nhiều kết quả thiết thực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện.

Cùng với đó, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt kết quả quan trọng; cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện. Nhiều địa phương tích cực, chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với Nhân dân, huy động nhiều nguồn lực triển khai chương trình.

TX. Tân Châu có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 3 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị

Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở được nâng lên, dân chủ được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn được giữ vững; niềm tin của Nhân dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền được củng cố.

“Một trong những mục tiêu quan trọng trong xây dựng NTM là phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Việc này, các địa phương trên địa bàn đã làm và đạt yêu cầu đề ra…” - Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Đặng Văn Nê khẳng định.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; "Xây dựng NTM từ cơ sở, từ Nhân dân”… được triển khai thực hiện rất tốt tại các xã trên địa bàn, từ đó vai trò của Nhân dân được phát huy.

“Dân là chủ”, “Dân làm chủ”, vì vậy mọi kế hoạch, chương trình, nghị quyết trước khi ban hành phải có bước khảo sát  để tập hợp được ý kiến đóng góp của Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao thÌ địa phương sẽ triển khai. Tinh thần này được cấp ủy Đảng quán triệt từ trong cán bộ, đảng viên đến các hội đoàn thể, quần chúng và bên ngoài xã hội…” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xương Bùi Thái Hoàng chia sẻ.

Định hướng sắp tới

Nhờ phát huy tinh thần dân chủ trong xây dựng NTM, xây dựng phường văn minh đô thị, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX. Tân Châu đã đạt nhiều thành tựu trong phát triển KTXH, xây dựng Tân Châu trở thành vùng động lực trong phát triển KTXH khu vực phía Bắc của tỉnh. Đồng thời, từng bước hiện thực hóa quy hoạch, nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn, đưa thị xã vùng biên  không ngừng phát triển.

Một minh chứng sinh động cho vấn đề này là giai đoạn 2007 - 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thị xã đạt 11,83%. Thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình năm 2022 đạt 65 triệu đồng (tăng hơn 6 lần so năm 2007). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, lĩnh vực thương mại - dịch vụ năm 2022 chiếm 61% trong cơ cấu kinh tế, tăng 10,8% so năm 2007.

“Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn thị xã ngày càng đi vào thực chất. Theo đó, kết cấu hạ tầng KTXH ở nông thôn được tập trung đầu tư xây dựng, đường làng được nhựa hóa; các đường cộ, đường nội đồng được phục hồi, tạo cho việc vận chuyển nông sản dễ dàng, thuận tiện… Người dân trở thành chủ thể của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Bên cạnh việc đóng góp công sức, trí tuệ, bà con đã vận động nhau làm ăn hợp tác nên nông sản làm ra tiêu thụ được dễ dàng” - ông Trần Văn Lễ (ngụ xã Vĩnh Xương) chia sẻ.

Thời gian tới, TX. Tân Châu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các địa phương còn lại sớm đạt các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định. Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ và hành động cụ thể của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng NTM, sớm đưa TX. Tân Châu hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong năm 2025.

“Thời gian tới, thị xã tiếp tục lấy phát triển KTXH, xây dựng, củng cố quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn làm mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt của quá trình xây dựng NTM” – Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Đặng Văn Nê chia sẻ.

 

MINH HIỂN