Tăng cường công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

08/01/2021 - 06:21

 - Với sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh đã triển khai mạnh mẽ và đạt được những kết quả khá toàn diện. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, kinh tế - xã hội tăng trưởng tốt, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên, góp phần giảm nghèo bền vững.

A A

Với sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, kinh tế - xã hội được quan tâm; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng cường liên kết sản xuất hàng hóa, kết hợp với đẩy mạnh phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch, từ đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Theo đó, thu nhập bình quân từ 30,9 triệu đồng (giai đoạn 2011-2015) tăng lên 46,8 triệu đồng/người/năm (giai đoạn 2016-2020). Toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; có 61/119 xã đạt chuẩn xã NTM (tăng 48 xã so với giai đoạn 2011-2015); bình quân toàn tỉnh đạt 15,55 tiêu chí/xã (tăng 5,23% so năm 2015) và hoàn thành mục tiêu sớm hơn 1 năm so lộ trình của tỉnh. Có 2 xã được công nhận NTM nâng cao, 15 xã đạt chuẩn trước lộ trình và huyện Thoại Sơn đạt chuẩn NTM sớm hơn 1 năm so kế hoạch.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam đánh giá, kết quả đó có vai trò đóng góp to lớn của hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh. Ban Dân vận các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận tham gia xây dựng NTM. Tham mưu giúp cấp ủy tổ chức phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”.

Theo đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân và cụ thể hóa các tiêu chí trong xây dựng NTM thành nội dung thi đua để triển khai mạnh mẽ các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của MTTQ các cấp; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và các hoạt động “Tháng công nhân” của Liên đoàn Lao động tỉnh; phong trào “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân tỉnh; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Tháng Thanh niên”, chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” của Tỉnh đoàn; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh tỉnh...

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy hiệu quả công tác hỗ trợ các xã trong lộ trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Năm 2020, MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động và tiếp nhận ủng hộ quỹ Vì người nghèo bằng tiền và hiện vật trên 225 tỷ đồng; cất mới 2.209 căn nhà Đại đoàn kết trên 83 tỷ đồng, sửa chữa 399 căn nhà trị giá 2,3 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà 277.132 lượt hộ nghèo với số tiền 77,2 tỷ đồng; trợ giúp khó khăn đột xuất cho 73.140 trường hợp với số tiền 14,7 tỷ đồng; trợ giúp học hành, hỗ trợ khám bệnh, trợ giúp sản xuất 92.891 trường hợp trên 8,23 tỷ đồng; thực hiện chương trình an sinh xã hội hơn 33 tỷ đồng... góp phần giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo còn dưới 2%.

HỮU HUYNH