Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang

28/06/2022 - 17:59

 - Ngày 27/6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã ký Quyết định 1814-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang.

A A

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

Các Phó Trưởng ban gồm các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đinh Văn Nơi; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên làm Phó Trưởng ban Thường trực.

9 Ủy viên gồm các đồng chí: Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Lèo; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng; Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh La Hồng; Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lê Xuân Hải; Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Võ Thị Siêu; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Văn Cọp; Giám đốc Sở Tư pháp Cao Thanh Sơn; Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Minh Phương.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác theo Quy định 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư.

HẠNH CHÂU