Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các xã có kế hoạch hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2021

23/11/2021 - 13:47

 - Sáng 23-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và các huyện: Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân, Tịnh Biên, TX. Tân Châu để xử lý những khó khăn, vướng mắc đối với các xã có kế hoạch hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2021.

A A

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới An Giang, toàn tỉnh có 10 xã thực hiện kế hoạch hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2021. Tính đến tháng 10-2021, theo đánh giá của các sở, ngành tỉnh, trung bình các xã đạt 14,6 tiêu chí. Trong đó, đạt thấp nhất là 13 tiêu chí và cao nhất là 17 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới ban hành kèm theo Quyết định 3379/QĐ-UBND ngày 28-11-2016.

Đối với các tiêu chí không cần vốn, như: Điện, thông tin truyền thông, thu nhập, lao động có việc làm, bảo hiểm y tế..., UBND các xã đã tổ chức thực hiện có hiệu quả. 100% các xã đã hoàn thành và được các phòng, ban cấp huyện đánh giá đạt chuẩn các tiêu chí này. Tuy nhiên, vẫn còn một số tiêu chí tỷ lệ các xã đạt chuẩn còn thấp, như: Quy hoạch, giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng- an ninh…

Sau khi nghe các sở, ngành, lãnh đạo các địa phương đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các xã có kế hoạch hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đề nghị các sở, ngành hỗ trợ các địa phương rà soát, hoàn thiện các hồ sơ minh chứng với những tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt. Đồng thời, tiếp tục duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt và khẩn trương triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt.

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh cùng các sở, ngành có liên quan sớm làm việc với lãnh đạo các huyện: Châu Phú, Tịnh Biên và Chợ Mới để phối hợp giải quyết những vướng mắc từng tiêu chí cụ thể, nhất là các tiêu chí về: Giao thông, trường học, quốc phòng- an ninh…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU

 

nong-nghiep-an-giang