Thoại Sơn hoàn thành tổ chức Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở

16/07/2020 - 05:06

 - Đảng bộ huyện Thoại Sơn (An Giang) có 58 Chi, Đảng bộ cơ sở, thời gian đại hội được tổ chức từ đầu tháng 5-2020 đến ngày 5-6-2020. Có 51 Chi, Đảng bộ tổ chức đại hội đảng viên và 7 đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội đại biểu, tất cả đều bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Không khí đại hội diễn ra dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng.

A A

Toàn huyện có 58 Chi, Đảng bộ cơ sở (trong đó, 17 Đảng bộ xã, thị trấn; 4 Đảng bộ cơ quan ngành huyện và 37 Chi bộ cơ sở ngành huyện). Sau khi tiếp thu và quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để quán triệt các văn bản về đại hội Đảng các cấp cho các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện; Ủy viên Thường trực HĐND; Bí thư cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan chính quyền, mặt trận, đoàn thể cấp huyện; trưởng và phó các ban Đảng cấp huyện; bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, UBND và trưởng các ban Đảng cấp cơ sở.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa các kế hoạch, văn bản hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện quy trình về công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, nhất là những đơn vị có khó khăn trong quá trình chuẩn bị đại hội; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến cán bộ, giải quyết các bức xúc của nhân dân, tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, đơn vị.

Thành công của đại hội cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để Đại hội Đảng bộ huyện Thoại Sơn thành công, tốt đẹp

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các tiểu ban giúp việc, chuẩn bị văn kiện, nhân sự và phục vụ đại hội. Các tiểu ban của huyện đã ban hành kế hoạch hoạt động của từng tiểu ban để triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy cụ thể hóa các chủ trương, hướng dẫn của ngành dọc Trung ương, ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện kịp thời, đầy đủ và đúng quy định.

Về công tác tuyên truyền: hầu hết các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội. Đại hội được trang trí đúng quy định, trang trọng, tiết kiệm theo điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Huyện đã thống nhất chọn 4 Chi, Đảng bộ cơ sở để thực hiện thí điểm: Đảng bộ xã Vĩnh Phú và Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Đảng bộ xã Thoại Giang và Đảng bộ Khối Dân vận đại hội trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy. Sau khi kết thúc đại hội điểm, Thường trực Huyện ủy tổ chức rút kinh nghiệm trực tiếp để cho các Chi, Đảng bộ còn lại tiến hành đại hội đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định.

Tại đại hội, các báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được nhiệm kỳ trước, đồng thời thẳng thẳn chỉ ra hạn chế, khuyết điểm để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó chú trọng nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Quá trình diễn ra đại hội, tại phiên trù bị và phiên chính thức, có nhiều đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện, hầu hết các ý kiến tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế và đề xuất thêm những giải pháp trong thời gian tới góp phần làm phong phú thêm nội dung văn kiện. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình. Đại hội bầu đủ số lượng theo quy định, chất lượng nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu.

Theo Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thành Đô, đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở của huyện được tổ chức thành công tốt đẹp cả 2 mặt: nội dung và nhân sự. Thời gian tới, các Chi, Đảng bộ cơ sở  tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện các đề án nhân sự, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi theo quy định, phù hợp với thực trạng cán bộ hiện có. Thành công của đại hội cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để Đại hội Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra tốt đẹp.

PHƯƠNG LAN