Thoại Sơn phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

20/09/2021 - 06:16

 - Năm 2020, Thoại Sơn (tỉnh An Giang) có 8/14 xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ có thêm 6 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã NTM nâng cao toàn huyện đạt 100%.

A A

Khánh thành “Đoạn đường thanh niên” tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Phú Đông (Ảnh chụp trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát)

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thoại Sơn, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ xây dựng NTM, nhất là đối với các xã vùng sâu. Tuy nhiên, với sự nỗ lực từ Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, sự lãnh, chỉ đạo kịp thời của UBND huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện chỉ đạo sâu sát từng công việc cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời cho ý kiến đối với từng ban, ngành, địa phương cụ thể để thực hiện tốt hơn các mục tiêu của chương trình.

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện Thoại Sơn có 3 xã: Vọng Thê, Tây Phú và Vĩnh Khánh hoàn thành 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu và hồ sơ minh chứng gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh, chờ thành lập đoàn phúc tra. Các địa phương còn lại, như: xã Vĩnh Chánh, Phú Thuận, Mỹ Phú Đông đang thực hiện và phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Đối với xã Vĩnh Chánh, địa phương tự đánh giá đạt 19/19 tiêu chí. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, các ngành huyện thống nhất chỉ đạt 15/19 tiêu chí và 28/35 chỉ tiêu. Theo đó, địa phương cần hoàn thiện bản đồ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội - môi trường, nâng cấp 2 tuyến bờ đông kênh Nông Dân và bờ tây kênh Mặc Cần Dện Nhỏ; khắc phục nhà tạm, xây dựng thêm tuyến đường hoa, tạo cảnh quan “xanh - sạch - đẹp”.

Đối với xã Mỹ Phú Đông, địa phương tự đánh giá đạt 16/19 tiêu chí, 31/35 chỉ tiêu. Tuy nhiên, các ngành chức năng thống nhất đạt 15/19 tiêu chí, 30/35 chỉ tiêu. Địa phương cần hoàn thiện thêm tiêu chí 1 về quy hoạch, chỉ tiêu 2.2 về tỷ lệ km đường trục ấp, liên ấp được nhựa hóa hoặc bê-tông, tiêu chí 9 về nhà ở dân cư, chỉ tiêu 15.1 về tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế.

Tại xã Phú Thuận, các ngành huyện thống nhất đạt 14/19 tiêu chí và 29/35 chỉ tiêu. Địa phương cần hoàn thiện 5 tuyến đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện, sắp xếp đảm bảo trật tự, vệ sinh các khu vực chợ, hoàn thiện hoạt động của hợp tác xã, thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp; nâng cao hơn tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (hiện nay, mới có 8.033/10.108 hộ, chiếm tỷ lệ 79,74%...)

Nhằm giúp các xã: Vĩnh Chánh, Phú Thuận, Mỹ Phú Đông phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao ngay trong năm nay, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thoại Sơn Lê Văn Đà đề xuất: các địa phương cần tiếp tục quan tâm đến công tác duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp và đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông, đảm bảo giao thông được thông suốt; tiếp tục xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa, nâng cấp thường xuyên hệ thống công trình từ nguồn vốn để nạo vét kênh trục, kênh nội đồng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình về nhà ở của Chính phủ, hỗ trợ người nghèo về nhà ở; đẩy mạnh mời gọi doanh nghiệp đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp phát triển về số lượng, quy mô.

Bên cạnh đó, quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động địa phương, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, tăng cường quản lý của chính quyền cấp xã trong nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ, nâng chất hoạt động hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Đồng thời, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất tại trạm y tế, chăm sóc và bảo vệ tốt sức khỏe nhân dân, truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng dân cư; tăng cường quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế, phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở các xã đăng ký NTM nâng cao phải đạt từ 95%, cán bộ y tế không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Ngoài ra, tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực nông thôn, xây dựng và sử dụng nhà tắm, nhà tiêu, bể chứa hợp vệ sinh; thay đổi thói quen, tập tục lạc hậu gây ô nhiễm môi trường; tổ chức thu gom, tập kết, vận chuyển và xử lý rác, chất thải rắn đảm bảo theo quy định…

TRÚC PHA