Tịnh Biên phấn đấu xây dựng nông thôn mới

24/05/2021 - 04:45

Với sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cùng các ngành, địa phương đã mang đến những kết quả khả quan trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện miền núi này. Hiện nay, huyện Tịnh Biên đang nỗ lực đưa công cuộc xây dựng NTM đạt được những bước tiến tích cực hơn trong năm 2021.

A A

Huyện Tịnh Biên tập trung nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng giao thông

Theo đó, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Tịnh Biên (Ban Chỉ đạo huyện) đã tích cực chỉ đạo, điều hành và huy động nhiều nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh để xây dựng NTM, NTM nâng cao và “Ấp NTM”. Ban Chỉ đạo huyện đã yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục vận động và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền một cách sâu rộng, giúp người dân đồng thuận và hưởng ứng tích cực, cùng chung tay thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM theo đúng lộ trình.

Năm 2021, huyện Tịnh Biên có các địa phương, như: Núi Voi, Thới Sơn, Nhơn Hưng đạt chuẩn NTM và đang tiếp tục duy trì, nâng chất kết quả đạt được, riêng xã Tân Lợi đạt 17/19 tiêu chí, 47/49 chỉ tiêu. Đồng thời, xã An Phú là địa phương đang trên đường “về đích” với 17/19 tiêu chí (47/49 chỉ tiêu) và đang chờ phân bổ vốn để thực hiện tiêu chí số 5 về trường học và chỉ tiêu 15.2 (xã đạt chuẩn quốc gia về y tế) để đạt chuẩn NTM. Hiện nay, xã Thới Sơn đang từng bước hoàn thành mục tiêu đề ra với 18/19 tiêu chí, 34/35 chỉ tiêu và đang huy động mọi nguồn lực để sớm trở thành xã NTM nâng cao đầu tiên của huyện Tịnh Biên.

Theo Quyết định số 1237/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành bộ tiêu chí “Ấp NTM” trên địa bàn xã khó khăn, xã biên giới, huyện Tịnh Biên đã nỗ lực thực hiện xây dựng các ấp NTM tiêu biểu, như: Phú Nhứt, Phú Tâm, Phú Hiệp của xã An Phú đạt 19/19 tiêu chí, 42/42 chỉ tiêu. Ngoài ra, còn có ấp Chơn Cô (xã An Cư), ấp Đây Cà Hom (xã Văn Giáo) và ấp Tân Biên (xã An Nông) lần lượt đạt 11, 15 và 16 tiêu chí xây dựng “Ấp NTM”.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng NTM, Ban Chỉ đạo huyện đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn để đầu tư cho các xã: An Phú, An Nông, An Cư, Văn Giáo. Theo đó, đã phân bổ vốn cho năm 2020 hơn 55,4 tỷ đồng, hiện nay thực hiện được 53,3 tỷ đồng, đạt 96,08% tiến độ.

Để công tác xây dựng NTM đạt kết quả tích cực, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và Ban Chỉ đạo huyện Tịnh Biên đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời có những chỉ đạo, chủ trương linh hoạt cho từng xã để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện đang được đầu tư đồng bộ, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, đời sống người dân từng bước được nâng cao, hệ thống chính trị được củng cố, quốc phòng - an ninh được giữ vững…

Trong quý II-2021, Ban Chỉ đạo huyện Tịnh Biên sẽ tiếp tục triển khai xây dựng NTM tại 11 xã trên địa bàn. Theo đó, sẽ duy trì, nâng chất các xã đạt chuẩn NTM, là: Núi Voi, Thới Sơn, Tân Lợi và Nhơn Hưng. Tiếp tục củng cố, xây dựng NTM tại các xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, gồm: An Phú, Tân Lập, An Hảo, Vĩnh Trung, An Nông, Văn Giáo và An Cư.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải huy động, phân bổ, sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả kết hợp thực hiện các cơ chế đặc thù để xây dựng NTM. Tập trung thực hiện các biện pháp cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường nông thôn; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám, chữa bệnh cho nhân dân; đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp để NTM phát triển bền vững.

Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, Ban Chỉ đạo huyện Tịnh Biên sẽ tăng cường công tác kiểm tra các xã, nhất là các xã điểm trong xây dựng NTM, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Yêu cầu các phòng, ban, ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cấp xã trong quá trình thực hiện, hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM.

Chủ động kết hợp vốn ngân sách đầu tư và vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Qua đó, từng bước làm đổi thay bộ mặt các xã NTM, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong nhân dân, cùng góp sức xây dựng Tịnh Biên ngày càng khởi sắc.

THANH TIẾN