Tổ hội nghề nghiệp sản xuất cá lóc giống Mỹ Quí sản xuất theo tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P.

27/10/2020 - 15:02

Tổ hội nghề nghiệp sản xuất cá lóc giống Mỹ Quí (xã Mỹ Phú, Châu Phú) vừa được cấp giấy chứng nhận sản xuất giống cá lóc theo tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P.

A A

Mô hình sản xuất cá lóc giống Mỹ Quí

Mô hình sản xuất giống cá lóc Mỹ Quí là đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về chuỗi sản xuất và tiêu thụ cá lóc do tiến sĩ Lý Thị Thanh Loan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam làm chủ nhiệm. Theo đó, năm 2018 đã thành lập  Tổ hội nghề nghiệp sản xuất cá lóc giống Mỹ Quí với 23 thành viên, diện tích 5,28ha, ước sản lượng cá lóc giống hơn 80 tấn/năm. Qua 2 năm thành lập và hoạt động, tổ hội đã củng cố còn 19 thành viên, diện tích 7ha, sản lượng bình quân 99,9 tấn/năm. Tổ hội đã được đánh giá và chứng nhận GLOBAL G.A.P do Công ty BUREAU VERITAS thực hiện.

M.L

 

Liên kết hữu ích