Tốc độ vốn hóa thị trường chứng khoán tăng trung bình 62,7%

26/09/2019 - 18:18

Theo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), tốc độ vốn hóa thị trường chứng khoán đã tăng rất nhanh trong giai đoạn 2016-2018, đạt mức tăng trung bình 62,7%/năm.

A A

Theo TTXVN/Vietnam+