Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13/NQ-TW và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

07/12/2021 - 14:12

 - Sáng 7-12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13/NQ-TW Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) và tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang Trương Ngọc Hưng và Chủ tịch Liên minh HTX An Giang Trần Văn Cứng chủ trì điểm cầu tỉnh An Giang.

A A

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang

Đến cuối năm 2021, cả nước có 9.316 HTX phi nông nghiệp, 16 Liên hiệp HTX, 44.226 Tổ hợp tác, thu hút gần 3 triệu thành viên. Giai đoạn 2002-2021, tỷ lệ HTX lĩnh vực phi nông nghiệp hoạt động tăng từ 10% lên 55%; cung ứng cho thị trường chiếm tỷ trọng 18-62% sản phẩm lương thực, thực phẩm và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác..., góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế. HTX, Liên hiệp HTX, Tổ hợp tác thu hút hơn 915.000 lao động, tạo hơn 123.500 việc làm mới hàng năm, tăng thu nhập cho người lao động 65 triệu đồng/người/năm, cao gấp 1,5-2 lần so HTX nông nghiệp...

Liên minh HTX Việt Nam định hướng nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới tiếp tục củng cố, đổi mới phát triển KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp, từng bước quản trị hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong quản lý và tổ chức sản xuất- kinh doanh; hoạt động hiệu quả, bền vững với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản chất, nguyên tắc hoạt động của HTX và các quy luật kinh tế của thị trường.

Đồng thời, thu hút hầu hết hộ cá thể ở nông thôn, thành thị tham gia KTTT, HTX lĩnh vực phi nông nghiệp với nhiều sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ đa dạng; không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi cho các thành viên, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững kinh tế-xã hội của đất nước.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU