TP. Châu Đốc đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ

29/03/2023 - 11:02

 - Ngày 29/3, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) họp đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp.

A A

Quang cảnh hội nghị

Đến nay, việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP trên địa bàn cơ bản đảm bảo lộ trình, yêu cầu đặt ra. Thành phố triển khai thực hiện 11/25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử. Đã cập nhật 7.379 dữ liệu công dân hưởng chính sách theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, đạt 100 %. Toàn thành phố hiện có 75.172/84.542 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), chiếm 89%; có 8/8 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT triển khai thực hiện sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám, chữa bệnh BHYT…

Thời gian tới, Tổ Công tác Đề án 06/CP TP. Châu Đốc chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thành phố và UBND các phường, xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan Đề án 06/CP và 2 dự án của Bộ Công an theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, là cơ sở dữ liệu quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã hội số. Quyết liệt lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý cư trú; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, đi đầu trong đăng ký và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến…

THU THẢO

 

ban-doc
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu