TP. Châu Đốc thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo

04/10/2023 - 14:01

 - Ngày 4/10, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng của năm 2023 về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Từ đầu năm đến nay, UBND TP. Châu Đốc đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn. Hiện, toàn thành phố còn 90 hộ nghèo, 1.014 hộ cận nghèo. 9 tháng của năm 2023, các địa phương cấp 1.104 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, với số tiền trên 815 triệu đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương.

 Thành phố hoàn thành cất mới 21 căn nhà cho 3 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo, với số tiền 855 triệu đồng. UBND phường, xã vận động từ nguồn xã hội hóa hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng; hỗ trợ chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, với tổng số tiền trên 4,6 tỷ đồng…

Những tháng cuối năm 2023, UBND thành phố và phường, xã tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương và địa phương. Tăng cường công tác tư vấn, hướng nghiệp và hỗ trợ người nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp, được ưu tiên giới thiệu việc làm để có việc làm ổn định. Tiếp tục cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; triển khai, xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, dự án mô hình giảm nghèo bền vững...

THU THẢO