TP. Châu Đốc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

18/05/2021 - 15:56

 - Ngày 18-5, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

A A

Quang cảnh hội nghị

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân trao bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể có thành tích trong việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021

Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc Đinh Văn Bảo trao giấy khen của UBND thành phố cho các cá nhân có thành tích trong việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021

Dịp này, có 2 tập thể, 5 cá nhân được nhận bằng khen UBND tỉnh và 9 tập thể, 21 cá nhân được nhận giấy khen của UBND thành phố đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2021).

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã chủ động lãnh, chỉ đạo tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả. Chú trọng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ sở. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm đột phá để tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét. Việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có nhiều chuyển biến, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm đối với nhân dân và công việc được nâng lên...

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ TP. Châu Đốc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng tổ chức Đảng và đảng viên; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh…

THU THẢO