Triển khai công tác thực hiện trưng bày chuyên đề “Hội ngộ Di sản văn hóa 3 miền”

21/11/2019 - 07:29

 - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức họp thành viên Ban Tổ chức, lãnh đạo các phòng, bộ phận trực thuộc Bảo tàng An Giang nhằm triển khai công tác phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề “Hội ngộ Di sản văn hóa 3 miền”.

A A

Tại cuộc họp, các thành viên đã đóng góp, thảo luận về việc phân công tổ chức hoạt động một cách chặt chẽ, đảm bảo thành công, hiệu quả. Theo kế hoạch, Bảo tàng An Giang phối hợp nhiều đơn vị, nhà sưu tập trong và ngoài tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Hội ngộ Di sản văn hóa 3 miền” (được tổ chức tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 22-11 đến 22-2-2020) có quy mô trên 500 di vật, hình ảnh và các bộ sưu tập độc đáo, tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Óc Eo (trong đó có 6 bảo vật quốc gia). Hoạt động nhằm tuyên truyền, giới thiệu cho cán bộ, nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tìm hiểu, nghiên cứu những nét độc đáo, đặc trưng của các nền văn hóa cổ Việt Nam.

GIA KHÁNH