Trường Đại học An Giang chuyển sang hình thức học trực tuyến từ ngày 11-5-2021

10/05/2021 - 18:47

 - Chiều 10-5, PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang (ĐHAG) ký Thông báo số 393/TB-ĐHAG về việc chuyển sang hình thức học trực tuyến từ ngày 11-5-2021.

A A

Cụ thể, Trường ĐHAG sẽ tổ chức học trực tuyến toàn bộ các môn học từ ngày 11-5-2021 đến khi có thông báo mới. Các khoa, bộ môn phân công giảng viên giảng dạy tất cả các học phần lý thuyết (không áp dụng đối với các học phần hoặc tiết học có thí nghiệm/thực hành) theo hình thức trực tuyến đối với khoảng thời gian còn lại của học kỳ II, năm học 2020-2021 và gửi phân công giảng dạy về Phòng Đào tạo. 

Đối với sinh viên năm cuối, khi có nhu cầu thực tập/thực hành tại phòng thí nghiệm, phòng máy tính..., để kịp tiến độ tốt nghiệp, đề nghị các khoa lập danh sách cụ thể từng trường hợp và yêu cầu đảm bảo thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế.

Hiệu trưởng Trường ĐHAG Võ Văn Thắng cũng đề nghị Trung tâm Dịch vụ ký túc xá thông báo khuyến cáo sinh viên nội trú tại ký túc xá trở về các địa phương khi chưa bùng phát dịch; sắp xếp hợp lý, khoa học việc lưu trú việc lưu trú của sinh viên tại các tòa nhà. Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

Trong thời gian chuyển sang học trực tuyến, đề nghị học viên, sinh viên cập nhật thường xuyên các thông báo của nhà trường cũng như có các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và địa phương.

HẠNH CHÂU