Từ 00 giờ, ngày 2-6-2021 tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng đi qua tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh

01/06/2021 - 16:16

 - Ngày 1-6, Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải An Giang Nguyễn Phú Tân đã ký Thông báo số 134/TB-SGTVT về việc tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng.

A A

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Giao thông- Vận tải An Giang tạm thời thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách vận tải công cộng đi qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Trà Vinh (đối với xe khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, taxi) từ 00 giờ, ngày 2-6-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Sở Giao thông- Vận tải và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng. Thanh tra Sở Giao thông- Vận tải phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở.

THU THẢO