Tuyên truyền, đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào cuộc sống

21/07/2020 - 06:10

 - Tiếp tục hưởng ứng các đợt tuyên truyền cao điểm vận động bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, ngày 11-7, Bảo hiểm xã hội phối hợp Bưu điện An Giang đã tổ chức thành công lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam - tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên toàn tỉnh. Với chủ đề “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”, buổi lễ đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và người dân từ tỉnh đến cơ sở.

A A

Ra quân tuyên truyền cao điểm vận động bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình

Theo Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội An Giang Diệp Thành Bu: “Lễ ra quân nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về BHXH, BHYT. Qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân.

Tiếp tục phối hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, góp phần tạo quyết tâm chính trị trong lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần các nghị quyết của Đảng trong toàn hệ thống chính trị ở địa phương; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, đoàn thể trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; nỗ lực hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân”.

Với tinh thần quyết tâm cao, công nhân viên chức 2 ngành BHXH và bưu điện đã đến từng hộ dân, khu chợ, nơi tập trung đông người để vận động tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tuyên truyền, vận động trực tiếp đối với đối tượng là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, đặc biệt là các đối tượng thuộc các nhóm chưa tham gia BHYT hộ gia đình, về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những rủi ro khi không tham gia BHXH, BHYT. Từ đó góp phần thay đổi nhận thức và hành động của người dân, chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tiến tới BHXH, BHYT toàn dân, bảo đảm ổn định cuộc sống.

Tháng 5-2020, Bảo hiểm xã hội phối hợp Bưu điện tỉnh đã tổ chức ngày ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, vận động được 721 người tham gia BHXH tự nguyện và chỉ trong 2 ngày ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam, toàn tỉnh đã vận động được 644 người tham gia BHXH tự nguyện, 1.490 người tham gia BHYT hộ gia đình. Đây là kết quả đáng biểu dương cho tinh thần quyết tâm và sự nỗ lực của tập thể công nhân viên chức 2 ngành trong thực hiện mục tiêu an sinh xã hội của Đảng và nhà nước, để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, được hưởng lương hưu khi về già.

Theo nhận định của BHXH, mặc dù kết quả tham gia BHXH tự nguyện tại các đợt tuyên truyền có nhiều khả quan, tuy nhiên mục tiêu quan trọng là duy trì thời gian tham gia BHXH tự nguyện lâu dài của người dân để đạt được điều kiện hưởng lương hưu. Vì thế, tập thể Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố luôn nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân và thường xuyên đổi mới phương pháp thông tin truyền thông để người dân tin tưởng và hiểu được lợi ích của chính sách BHXH, BHYT, duy trì thời gian tham gia để đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động.

Để tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm ngày BHYT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông về BHYT nhân ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1-7) với chủ đề truyền thông về BHYT trong năm 2020 là: “Thực hiện nghiêm luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch truyền thông, tuyên truyền về BHYT, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia BHYT gắn với việc thực hiện chỉ tiêu phát triển BHYT được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh giao, nhằm duy trì tỷ lệ tham gia BHYT và tiếp tục bao phủ phần dân số chưa tham gia BHYT, trong đó, đặc biệt tuyên truyền để 100% đối tượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT, tăng tỷ lệ hộ gia đình tham gia BHYT với toàn bộ thành viên.

Giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT, KCB; tăng cường thanh, kiểm tra phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; nâng cao chất lượng KCB, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ BHYT.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp truyền thông, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả để người dân hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT và KCB BHYT.

HẠNH CHÂU