UBMTTQ Việt Nam tỉnh nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2019

26/12/2019 - 15:49

 - Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần II (khóa IX), UBMTTQ Việt Nam tỉnh vinh dự được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua về thành tích đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và Cờ xuất sắc về thành tích công tác mặt trận năm 2019.

A A

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao Cờ xuất sắc về thành tích công tác Mặt trận năm 2019 cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trao Cờ thi đua về thành tích đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 cho Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, năm 2019, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực, mở rộng đối tượng vận động để thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, chăm lo người nghèo…

Tính đến hết tháng 11-2019, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền trên 189 tỷ đồng. Qua đó, cất mới và sửa chữa 2.514 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, với số tiền trên 75 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà cho gần 208.400 lượt hộ nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất cho trên 88.810 trường hợp; trợ giúp học hành, hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ giúp cho sản xuất gần 70.00 trường hợp, với tổng kinh phí trên 87,3 tỷ đồng; thực hiện chương trình an sinh - xã hội trên 27,2 tỷ đồng… Năm 2019, tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Toàn tỉnh đã có trên 180 công trình thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, với tổng trị giá trên 90 tỷ đồng.

TRUNG HIẾU