UBND tỉnh An Giang cho phép các doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông duy trì 10%-15% nhân sự chuyên trách trực kỹ thuật

30/07/2021 - 16:33

 - Ngày 29-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư ký Công văn 789/UBND-KGVX về việc hoạt động của các doanh nghiệp công nghệ thông tin hỗ trợ, cung cấp dịch vụ, giải pháp, ứng dụng, hạ tầng số cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

A A

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho phép các doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông, truyền hình cáp cung cấp hạ tầng, nền tảng, trung tâm dữ liệu, an toàn thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc, cáp tín hiệu, duy trì với tỷ lệ 10% - 15% nhân sự chuyên trách trực kỹ thuật tại đơn vị mỗi ngày (trong thời gian áp dụng giãn cách xã hội), để vận hành và hỗ trợ xử lý sự cố kỹ thuật trong phạm vi địa bàn huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đối với hoạt động ứng cứu liên huyện, thị xã, thành phố thực hiện chỉ đạo từ xa qua các hình thức trực tuyến (trừ trường hợp ứng cứu kỹ thuật, thay thế thiết bị mà nhân lực tại chỗ không thể khắc phục, khi đã hướng dẫn trực tuyến).

Các doanh nghiệp được phép hoạt động có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm e khoản 1, Văn bản 694/UBND-KGVX của UBND tỉnh và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để nhân viên của doanh nghiệp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công tác.

H.C