UBND tỉnh An Giang thông báo lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4, 1/5

15/04/2024 - 21:26

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký ban hành Thông báo 389/TB-UBND về nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), Lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Theo đó, dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (NLĐ) của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội (gọi tắt là cán bộ, công chức, viên chức) được nghỉ 1 ngày duy nhất vào ngày 18/4.

Cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là công chức, viên chức) được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ hai (29/4) sang ngày thứ bảy (4/5). Như vậy, dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ thứ bảy, ngày 27/4 đến hết thứ tư ngày 1/5 (làm bù vào ngày thứ bảy 4/5/2024).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Khuyến khích người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho NLĐ như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho NLĐ theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho NLĐ.

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, trường học, công ty, xí nghiệp, hộ dân treo cờ Tổ quốc vào 3 ngày, gồm: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 18/4), lễ 30/4 và 1/5.

Chính quyền địa phương tổ chức làm vệ sinh, trang trí đường phố thuộc địa bàn mình phụ trách, nhắc nhở các hộ dân vệ sinh môi trường xung quanh nơi cư trú và treo cờ Tổ quốc đúng quy định, thay những cờ cũ, phai màu bằng cờ mới để tạo vẽ mỹ quan đô thị.

THU THẢO