UBND tỉnh An Giang yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

03/07/2021 - 19:37

 - Chiều 3-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký Công văn số 643/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tỉnh.

A A

Để kiểm soát tốt nguy cơ xâm nhập, lây lan dịch bệnh trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo các lực lượng tổ chức chốt chặn, kiểm soát, yêu cầu thực hiện khai báo y tế trung thực tại các điểm tiếp giáp vào địa phận An Giang; tổ chức tuyên truyền, phát loa thường xuyên tại các chốt chặn và tại các xã, phường, thị trấn, tổ, khóm, ấp trong tỉnh quán triệt Thông báo số 10/TB-BCĐ, ngày 3-7-2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp tỉnh về thực hiện nghiêm khai báo y tế để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tỉnh.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang và các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền, quán triệt Thông báo số 10/TB-BCĐ, ngày 3-7-2021 của Ban Chỉ đao phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp tỉnh để mọi người dân được biết và nghiêm túc thực hiện.

Những người làm việc, phải thường xuyên đi về tại các địa phương đang có dịch tiếp giáp với tỉnh An Giang, khuyến cáo không nên qua lại các địa bàn trọng điểm đang có dịch, trừ các trường hợp thực sự cần thiết.

Giao thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND các cấp và các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh có trách nhiệm quản lý chặt chẽ các công chức, viên chức, người lao động thuộc nhóm đối tượng vừa nêu; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là đối với các trường hợp đi về từ vùng dịch, địa phương đang có dịch mà không khai báo y tế trung thực, gây bùng dịch trong công sở, đơn vị sản xuất kinh doanh, lây lan ra cộng đồng. Tùy từng mức độ vi pham, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Giao thông– Vận tải phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu đề xuất các biện pháp quản lý đối với giao thông thủy (đò ngang, bến phà) qua lại các địa bàn trọng điểm dịch COVID-19, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch.

HẠNH CHÂU