Vọng Thê, Tây Phú nỗ lực đạt xã nông thôn mới nâng cao

22/11/2021 - 06:39

Cuối tháng 11-2021, UBND tỉnh An Giang ban hành các quyết định công nhận xã Vọng Thê và Tây Phú (huyện Thoại Sơn) đạt chuẩn “xã nông thôn mới (NTM) nâng cao”. Đây là niềm vui và động lực để 2 địa phương tiếp tục phấn đấu nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí, góp phần nâng cao đời sống người dân và diện mạo mới cho xã nông thôn vùng sâu.

A A

Nông dân xã Tây Phú chuyển đổi cây trồng vật nuôi hiệu quả với mô hình nuôi lươn

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trương Kiến Thọ, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gây khó khăn lên mọi mặt của đời sống thì việc xây dựng NTM nâng cao đã khó nay càng khó hơn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực vươn lên, xã Vọng Thê và Tây Phú đã làm tốt các tiêu chí về hạ tầng cơ sở, điện, công nghệ thông tin và cải thiện thu nhập người dân… quyết tâm thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đạt 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu xã NTM nâng cao.

Với xã Tây Phú, địa phương đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, đó là thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 63,6 triệu đồng/năm, phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, xóa mù chữ, học sinh tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 80,9%, xã có hợp tác xã (HTX) hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2021, có mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp đảm bảo bền vững…

Chủ tịch UBND xã Tây Phú Nguyễn Thanh Tuấn cho biết: “Xác định thế mạnh của xã là sản xuất nông nghiệp, từ đó xã đã định hướng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, với các mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, ứng dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Từ đó, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân”.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, xã Tây Phú sẽ tiếp tục sáng tạo, xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao. Hiện nay, xã đang tập trung xây dựng mô hình “Cánh đồng lớn”, ứng dụng công nghệ cao gắn với mô hình liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ lúa bền vững; hình thành vùng nguyên liệu, tạo sản phẩm chủ lực của xã, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) của địa phương; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng hiện đã được đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từ đó các tuyến đường được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa, 5 tiểu vùng đê bao được kiên cố hóa, đảm bảo an toàn cho sản xuất lúa.

Còn xã Vọng Thê, địa phương đạt tỷ lệ đường giao thông trục chính bê-tông, nhựa hóa 100%, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên đạt 100%. Hệ thống thủy lợi đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh. Hiện, trên địa bàn xã có HTX nông nghiệp Vọng Thê hoạt động liên tục từ năm 2019 đến nay, làm ăn hiệu quả và ngày càng phát triển với thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm, tham gia ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, tạo đầu ra cho sản lượng thu hoạch từ 262ha đất lúa. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2021 trên 64,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều chiếm 1,4%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 92,9%.

Chủ tịch UBND xã Vọng Thê Lê Quốc Thắng chia sẻ: “Để duy trì và tiếp tục hoàn thành xã NTM nâng cao, người dân tại địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Phấn đấu nâng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 1ha đất canh tác đạt 108,7 triệu đồng/năm. Cùng với đó, tiếp tục huy động sự tham gia tích cực, hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội, các thành phần kinh tế và toàn dân trong việc thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu”.

Định hướng nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Trương Kiến Thọ lưu ý, 2 địa phương cần có kế hoạch khôi phục hoạt động sản xuất, lưu thông, vận chuyển thu hoạch hàng hóa nông sản vì đây là 2 xã vùng sâu, điều kiện giao thương hàng hóa gặp nhiều khó khăn so với địa phương khác. Đồng thời, tăng cường liên kết sản xuất nông nghiệp với các doanh nghiệp, đặc biệt triển khai nhanh chóng mô hình sản xuất rải vụ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời nhằm hướng đến sản xuất bền vững và tăng thu nhập cho nông dân, tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận các mô hình làm ăn kinh tế tập thể, làm giàu chính đáng, góp phần cải thiện đời sống lao động nông thôn.

Bài, ảnh: TRÚC PHA

 

nong-nghiep-an-giang