Xã Vĩnh Trạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

27/10/2021 - 06:21

 - Xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2015 và đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2020, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của xã có bước đột phá vượt bậc. Từ nền tảng vững chắc ấy, địa phương tiếp tục được huyện Thoại Sơn chọn làm điểm triển khai thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục trên địa bàn.

A A

Xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống chính là mục tiêu của các chương trình xây dựng nông thôn mới

Khác với Bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, năm 2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 với 4 nhóm tiêu chí, gồm: sản xuất - thu nhập - hộ nghèo; giáo dục - y tế - văn hóa; môi trường; an ninh trật tự - hành chính công. Đến tháng 12-2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3085/QĐ-UBND, hướng dẫn cụ thể về Bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu tỉnh An Giang giai đoạn 2018 -2020, với 9 tiêu chí (tổ chức sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, an ninh trật tự và hành chính công) và 23 chỉ tiêu.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Nguyễn Thiện Bảo, từ năm 2020 đến nay, do tác động của dịch bệnh COVID-19, gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, thu nhập, đời sống người dân nên tiến trình xây dựng NTM kiểu mẫu có phần chậm hơn so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cao của Đảng ủy, UBND xã và sự quan tâm tâm hỗ trợ của UBND huyện, đến nay, địa phương đã rà soát và tự đánh giá đạt 4/9 tiêu chí và 12/23 chỉ tiêu.

Trong đó, tiêu chí 2 về thu nhập (thu nhập bình quân đầu người của xã NTM kiểu mẫu phải cao hơn 1,5 lần so với thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm công nhận xã nông thôn mới), hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 63 triệu đồng, đạt tiêu chí quy định. Tiêu chí 4 về giáo dục, tiêu chí 8 và 9 về an ninh trật tự và hành chính công xã thực hiện đạt.

Trên cơ sở đã đạt được, Ban Quản lý Xây dựng NTM xã xác định nhiệm vụ từ nay đến cuối năm địa phương sẽ phấn đấu thực hiện chỉ tiêu 1.1 (có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu); chỉ tiêu 1.2 (có ít nhất 2 hợp tác kiểu mới liên kết kinh doanh hiệu quả); chỉ tiêu 1.3 (tỷ lệ cơ giới hóa bình quân các khâu chủ yếu sản xuất trong nông nghiệp); tiêu chí 3 không còn hộ nghèo; chỉ tiêu 5.2 (dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt từ 90% trở lên); chỉ tiêu 6.1 (có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu); chỉ tiêu 6.2 (mỗi ấp có ít nhất 1 đội hoặc 1 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả). Cùng với đó, chỉ tiêu 7.2, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp; chỉ tiêu 7.5, có từ 60% trở lên số tuyến đường xã, ấp có rãnh thoát nước và trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa cây cảnh toàn tuyến.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Nguyễn Thiện Bảo chia sẻ, xây dựng NTM kiểu mẫu là việc nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt ở xây dựng NTM nâng cao nhưng mang tính tập trung hơn ở điểm phải nâng cao đời sống người dân. Địa phương phải có mô hình kiểu mẫu trên các lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả cao. Hiện tại, xã đang phát huy hơn vai trò của hợp tác xã nông nghiệp Trung Bình Tiến, hướng đến xây dựng hợp tác xã kiểu mới, tạo liên kết kinh doanh hiệu quả. Phát huy nhiều mô hình làm ăn thoát nghèo, như: cho mượn vốn xoay vòng để chăn nuôi bò, chuyển đổi cây trồng vật nuôi kém hiệu sang các loại cây trồng theo nhu cầu thiết thực của thị trường để nâng cao thu nhập cho người dân. Xây dựng tuyến đường hoa, tạo cảnh quanh môi trường văn minh sạch đẹp trên Tỉnh lộ 943; khơi dậy phong trào học tập tại Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng; khôi phục câu lạc bộ đờn ca tài tử; nâng chất câu lạc bộ thể dục - thể thao với bóng đá, bóng chuyền cho thanh niên xã…

“Thật ra, trong xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, cốt là làm sao chăm lo đời sống người dân, làm cho nông thôn trở thành nơi đáng sống, đó là lời nhắn nhủ của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM cấp trên mà chúng tôi đang cố gắng xây dựng” - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Trạch Nguyễn Thiện Bảo tâm huyết.

Bài, ảnh: TRÚC PHA