Xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số và kinh tế số

23/07/2019 - 13:41

 - Sáng 23-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì ở điểm cầu An Giang.

A A

Xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số và kinh tế số

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì ở điểm cầu An Giang

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc xây dựng Chính phủ điện tử là quá trình khó, nếu không có quyết tâm, dỡ bỏ cái cũ thì sẽ không thành công.

 Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần nỗ lực, không bàn lùi, khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 17/NQ-CP, ngày 7-3-2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử là cơ quan đôn đốc, kiểm tra chứ không làm thay các bộ, ngành, địa phương trong việc lập dự án, đào tạo, tập huấn.

Song song với xây dựng Chính phủ điện tử, cả nước sẽ tiến tới Chính phủ số và kinh tế số. Quan điểm xây dựng là lấy sự hài lòng, thuận tiện, lợi ích của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu; tận dụng tối đa công nghệ thông tin và truyền thông; đảm bảo tính liên thông, thống nhất, dùng chung cả hệ thống trên tinh thần tiết kiệm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ưu tiên phát triển dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chiến lược quốc gia về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu…

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN