Xây dựng chuỗi giá trị trong liên kết sản xuất, phát triển hợp tác xã

18/03/2020 - 03:01

 - Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh phối hợp Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh An Giang vừa làm việc với UBND huyện Thoại Sơn về việc xây dựng chuỗi giá trị liên kết sản xuất của HTX nông nghiệp gắn với doanh nghiệp.

A A

Toàn huyện Thoại Sơn có 14 HTX nông nghiệp với 750 thành viên. Năm 2019, tổng diện tích gieo trồng lúa trên địa bàn huyện 114.691ha.

Trong đó có 1.954ha HTX ký hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH MTV lương thực Thoại Sơn, Công ty Gentraco, Công ty TNHH Cửu Long Seed, Công ty Agimex, Công ty TNHH Trương Việt.

Có 11 HTX đăng ký mô hình hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với diện tích 1.660ha (lúa, màu, cây ăn trái).

Sắp tới, tỉnh sẽ hỗ trợ địa phương, nông dân, tổ hợp tác và các doanh nghiệp có nhu cầu thành lập, phát triển các HTX liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, góp phần tăng hiệu quả chuỗi giá trị trong liên kết sản xuất, đảm bảo đầu ra cho nông dân.

P.V