Xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Tân

12/06/2024 - 06:39

 - Giai đoạn 2021 - 2025, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) ghi nhận nhiều thuận lợi và khó khăn. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, huyện đề ra phương hướng và chỉ đạo các xã, ngành thực hiện bằng giải pháp cụ thể để quyết liệt thực hiện trong thời gian tới.

Tháng 4/2024, UBND huyện Phú Tân tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Tân Trung đạt chuẩn NTM. Những năm qua, thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, UBND, UBMTTQVN, đoàn thể xã và các ấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng NTM bằng nhiều mô hình thiết thực. Điển hình, như: Mô hình tuyến đường hoa, đèn năng lượng tuyến dân cư, chỉnh trang nông thôn, cất nhà Đại đoàn kết, làm đường nông thôn…

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở xã Tân Trung đạt trên 56 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3,71%; lực lượng lao động qua đào tạo đạt 72,53%... Qua Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Tân Trung đã huy động nguồn vốn trên 222 tỷ đồng để xây dựng NTM. Trong đó, ngân sách Trung ương trên 3 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 101 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 48,8 tỷ đồng, Nhân dân và doanh nghiệp đóng góp trên 67 tỷ đồng.

Xã Tân Trung đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Trên địa bàn huyện Phú Tân, đến nay, có 9/16 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Phú Bình và Phú Lâm). UBND huyện Phú Tân họp sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2021 - 2023.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Tân Nguyễn Thanh Tuyến thông tin, chương trình được toàn thể xã hội đồng tình hưởng ứng. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Phú Tân thực hiện theo hướng dẫn của bộ tiêu chí mới, tập trung xử lý các vấn đề về hạ tầng, sinh kế của người dân nông thôn.

Qua đó, kết cấu hạ tầng nông thôn có những thay đổi vượt bậc, thu nhập người dân tăng lên đáng kể (56 triệu đồng/người/năm); 16/16 xã đạt tiêu chí về nhà ở dân cư; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,7%; cơ sở vật chất trường học được đầu tư nâng cao, chất lượng dạy và học đạt 56,4%...

Giai đoạn 2021 - 2023, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trên địa bàn huyện trên 317 tỷ đồng, gồm ngân sách Trung ương 67 tỷ đồng và các nguồn khác. Phấn đấu đến cuối năm 2025, huyện Phú Tân có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM (Long Hòa) và 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Hiệp Xương).

Diện mạo huyện cù lao khởi sắc

Theo Phó Chánh văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh An Giang Phạm Thái Bình, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trải qua 3 giai đoạn: 2011 - 2015; 2016 - 2020; 2021 - 2025. Mỗi giai đoạn, chương trình có nghị quyết riêng về các tiêu chí. Quan điểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong giai đoạn tiếp theo là càng ngày Chương trình xây dựng NTM phải nâng chất các tiêu chí.

Mục tiêu xuyên suốt của chương trình là nâng cao thu nhập và chất lượng môi trường sống ở vùng nông thôn. Các tiêu chí liên quan 2 nội dung trên cũng theo đó ngày càng tăng, sát với thực tế. Tỉnh đã nỗ lực rất nhiều trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tuy nhiên, hiện nay, chỉ mới đạt 3 huyện, 76 xã, 34 xã NTM nâng cao, 2 xã kiểu mẫu, 14 ấp ở các huyện biên giới đạt chuẩn NTM.

Riêng tại huyện Phú Tân, kết quả số xã đạt chuẩn NTM, xã NTM nâng cao, sản phẩm đạt chuẩn OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) và bình quân tiêu chí đạt ở các xã… so với bình quân của tỉnh hiện nay là khá thấp. Văn phòng Điều phối xây dựng NTM đề nghị các xã, ngành huyện rà soát số liệu, có kế hoạch, giải pháp lộ trình cụ thể với những chỉ tiêu khó thực hiện để duy trì, nâng chất. Với những xã nằm trong lộ trình, phải có nội dung cụ thể gắn với giải pháp, phấn đấu ở mốc thời gian cụ thể để tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Nguyễn Quốc Bảo cho biết, bộ tiêu chí NTM và NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 tăng cả về số lượng và mức độ khó nên các xã gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Kết quả rà soát cập nhật theo bộ tiêu chí mới mức độ đạt còn thấp. Thời gian qua, công tác phối hợp trong triển khai chưa đồng bộ và chặt chẽ, việc tháo gỡ khó khăn đôi lúc chưa kịp thời.

Cùng với đó, công tác kiểm tra tuy có quan tâm nhưng chưa được thường xuyên; việc rà soát, điều chỉnh đề án quy hoạch xây dựng NTM cấp xã còn chậm. Một số xã còn lúng túng trong lập kế hoạch, dự toán, nhất là thực hiện một số mô hình vốn sự nghiệp NTM nên mất thời gian. Khi triển khai thực hiện, một số xã chưa đảm bảo theo dự toán được thẩm định (quy cách, vị trí…).

Được công nhận đạt chuẩn NTM chỉ là sự khởi đầu; đạt được đã khó, gìn giữ những thành quả đó lại càng khó hơn. Nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động, tích cực tham gia xây dựng NTM, gắn với cuộc vận động toàn dân tích cực xây dựng NTM. Thời gian tới, UBND huyện đề nghị có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành huyện với các xã, nhất là những xã đã đạt chuẩn nhưng đến nay bị “rớt” theo bộ tiêu chí mới.

Đồng thời, các xã cần đánh giá sát kết quả, có kế hoạch để huyện định hướng thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự chủ động của lãnh đạo xã để đôn đốc nhiệm vụ tích cực hơn. UBND huyện cũng yêu cầu công tác phối hợp giữa các xã và ngành huyện phải chặt chẽ hơn để báo cáo kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, các xã làm chủ đầu tư nguồn vốn xây dựng NTM cần quan tâm tiến độ, chất lượng giải ngân được đảm bảo. 

MỸ HẠNH