Áp dụng tình trạng khẩn cấp đầu tư công trình xử lý sạt lở đá đường lên núi Cấm

10/01/2019 - 07:31

 - Khu vực đường lên núi Cấm (xã An Hảo, Tịnh Biên) đã xảy ra tình trạng sạt lở đá. Do đó, UBND tỉnh vừa quyết định áp dụng tình trạng khẩn cấp đầu tư công trình xử lý sạt lở đá đường lên núi Cấm. UBND huyện Tịnh Biên được giao làm chủ đầu tư công trình, được áp dụng cơ chế đầu tư theo hình thức công trình khẩn cấp, được áp dụng hình thức chỉ định thầu cho các gói thầu của công trình theo quy định.

A A

UBND huyện Tịnh Biên có trách nhiệm tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát, nhà thầu thi công có kinh nghiệm và năng lực phù hợp để thực hiện xử lý khẩn cấp. Đồng thời, phải đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch trong suốt thời gian xử lý sạt lở đá.

GIA KHÁNH