Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

15/04/2019 - 08:06

 - Tỉnh ủy An Giang phối hợp Học viện Chính trị khu vực II (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) vừa bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3).

A A

Trong 5 ngày được bồi dưỡng, cập nhật 9 chuyên đề, 62 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành tỉnh và huyện được định hướng những vấn đề mới, nhất là những nội dung mang tính thời sự, nhằm giúp xử lý những vấn đề mang tính thực tiễn tại đơn vị, địa phương.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn các đồng chí học viên vận dụng những kiến thức được truyền đạt kết hợp kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương. Mong muốn Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II tiếp tục hỗ trợ để tỉnh thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.            

HỮU HUYNH