Container tông liên hoàn rồi lật nghiêng, tài xế tử vong trong cabin

Container tông liên hoàn rồi lật nghiêng, tài xế tử vong trong cabin