Ngày 28-5, Miền Bắc tiếp tục có mưa lớn, nắng nóng hạ nhiệt

Ngày 28-5, Miền Bắc tiếp tục có mưa lớn, nắng nóng hạ nhiệt