Dự báo thời tiết ngày 23-3: Miền Bắc ấm dần, Nam Bộ nắng nóng trở lại

Dự báo thời tiết ngày 23-3: Miền Bắc ấm dần, Nam Bộ nắng nóng trở lại