Chợ Mới: Xử lý, đóng lấp các bãi rác gây ô nhiễm

12/04/2019 - 07:32

 - Toàn huyện Chợ Mới hiện có 12 bãi rác gây ô nhiễm môi trường. Trong đó, bãi rác ở thị trấn Chợ Mới, Mỹ Luông thuộc danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý triệt để.

A A

Đối với bãi rác thị trấn Chợ Mới, ước khối lượng rác đến thời điểm đóng lấp trong năm 2019 trên 19.000 tấn, huyện đề xuất đóng lấp bằng hình thức chôn lấp hợp vệ sinh. Đối với các bãi rác thị trấn Mỹ Luông, ước khối lượng rác đến thời điểm đóng lấp vào năm 2020 gần 50.000 tấn. Đối với các bãi rác nhỏ lẻ quy mô cấp xã, huyện đề xuất năm 2021 đóng lấp 6 bãi; năm 2022 sẽ đóng lấp 2 bãi rác; năm 2023 đóng lấp 2 bãi rác.

UBND huyện Chợ Mới đã đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch khắc phục xử lý 12 bãi rác để huyện đạt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Kiến nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Mỹ Luông, hỗ trợ kinh phí đóng lấp bãi rác thị trấn Chợ Mới trong năm 2019.

H.C