Hiệu quả từ dân vận khéo

03/08/2018 - 06:35

 - Những năm qua, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả từ phong trào “Dân vận khéo” (DVK) trên các lĩnh vực được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Châu Thành duy trì và nhân rộng. Phong trào DVK đã thực sự có tác dụng lan tỏa lớn trong cuộc sống, góp phần khơi dậy nội lực trong Nhân dân tích cực tham gia xây dựng quê hương…

A A

Trưởng ban DV Huyện ủy Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết: những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo hướng về cơ sở, tăng cường vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM), XD đô thị văn minh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự... Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào DVK trên các lĩnh vực đời sống xã hội được cấp ủy, chính quyền huyện Châu Thành nhân rộng, như: đối thoại với dân, cải cách hành chính, hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế, XD hàng rào cây xanh, cột cờ, lắp đặt đèn đường thắp sáng lộ giao thông NT...

Phong trào thi đua DVK luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Châu Thành quan tâm thực hiện, bám cơ sở, bám địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân. Hàng năm, Ban DV các cấp thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện phong trào thi đua DVK và DVK trong XDNTM. Từ đầu năm 2018 đến nay, đã có 51 cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn đăng ký thực hiện 266 mô hình DVK trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, XD hệ thống chính trị.

Huy động sức dân xây dựng cầu nông thôn

Huy động sức dân xây dựng cầu nông thôn

Học Bác đức tính “gần dân”, “trọng dân”, huyện Châu Thành đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả diễn đàn “Ngày nghe dân nói”. Ngoài ra, từng địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại với Nhân dân nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân và giúp dân tháo gỡ khó khăn, từng bước nâng cao đời sống người dân. 6 tháng đầu năm 2018, Ban DV Huyện ủy đã tham mưu tổ chức diễn đàn “Ngày nghe dân nói” tại 6 xã, thị trấn với trên 400 lượt người tham dự. Qua đó, đã tiếp thu 38 lượt ý kiến của Nhân dân xoay quanh các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cầu, đường, điện, nước sinh hoạt, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn… hầu hết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực được quan tâm, giải quyết kịp thời.

Các cô, chú tình nguyện chuẩn bị thức ăn cho các học sinh, người nghèo

Nhờ thực hiện linh hoạt, hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nên các công trình giao thông NT trên địa bàn huyện nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tham gia của Nhân dân. Huyện luôn là điểm sáng thực hiện công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện các công trình sửa chữa, cất cầu NT; nâng cấp, tu sửa các tuyến đường liên xã, ấp... Nhờ vậy, hầu hết các tuyến đường chính liên xã, huyện đều được bê-tông hóa, láng nhựa và lắp bóng đèn thắp sáng vào ban đêm. Các công trình này được hoàn thành, không những đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, học sinh đến trường được thuận lợi mà còn tạo tiền đề để địa phương phát triển. 6 tháng đầu năm 2018, UBMTTQVN các cấp huyện Châu Thành đã vận động trên 9,2 tỷ đồng để chăm lo người nghèo và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Ông Đoàn Hồng Danh nhấn mạnh: thời gian tới, Ban DV Huyện ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hệ thống mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền kịp thời và sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với phong trào thi đua DVK của Đảng, DVK trong XD NTM và các phong trào thi đua yêu nước. Ngoài ra, nhân rộng, duy trì các mô hình hay, cách làm sáng tạo cũng như biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt… qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bài, ảnh: KHÁNH MY