Hội nghị giao ban công tác mặt trận 6 tỉnh Nam sông Hậu

20/06/2019 - 07:47

 - Ngày 19-6, tại TP. Long Xuyên, Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2019 của 6 tỉnh Nam sông Hậu. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì hội nghị.

A A

Hội nghị giao ban công tác mặt trận 6 tỉnh Nam sông Hậu

Đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị tập trung đánh giá công tác mặt trận các tỉnh Nam sông Hậu 6 tháng đầu năm 2019 và bàn biện pháp, đề ra nhiệm vụ triển khai chương trình công tác mặt trận 6 tháng cuối năm 2019; chuẩn bị nội dung Đại hội MTTQVN nhiệm kỳ 2019-2024 các tỉnh trong khu vực. Tập trung nêu rõ kết quả công tác tuyên truyền đại hội các cấp, đánh giá công tác đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân; dư luận xã hội đối với Đại hội MTTQVN các cấp. Làm rõ hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò người dân tham gia giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế; hiệu quả kết quả giám sát, tạo niềm tin trong nhân dân...

Tin, ảnh: CHÂU AN