Ký kết hợp đồng cho thuê phân khu dịch vụ hành chính rừng tràm Trà Sư để phát triển du lịch

27/07/2018 - 16:17

 - Ngày 27-7, Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh và Công ty Cổ phần Du lịch An Giang ký kết hợp đồng cho thuê môi trường rừng, tại phân khu dịch vụ hành chính rừng tràm Trà Sư (xã Văn Giáo, Tịnh Biên), để kinh doanh du lịch sinh thái, theo đề án UBND tỉnh phê duyệt.

A A

Ký kết hợp đồng cho thuê phân khu dịch vụ hành chính rừng tràm Trà Sư để phát triển du lịch

Ký kết hợp đồng cho thuê môi trường rừng tại rừng tràm Trà Sư

Theo đó, với thời hạn 20 năm, Công ty Cổ phần Du lịch An Giang (thành viên Tập đoàn Sao Mai)  sẽ thuê 159 ha rừng tại phân khu dịch vụ hành chính rừng tràm Trà Sư kinh doanh du lịch sinh thái. Đây là bước phát triển mới, tạo điều kiện để  rừng tràm Trà Sư trở thành khu du lịch tầm cỡ quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu đa dạng hóa hoạt động du lịch của tỉnh trong thời gian tới.

THANH TIẾN