Hàn Quốc chuẩn bị thủ tục nối lại tuyến giao thông với Triều Tiên

Hàn Quốc chuẩn bị thủ tục nối lại tuyến giao thông với Triều Tiên