Tàu điện bốc cháy ngùn ngụt, hàng trăm hành khách hoảng loạn lo thoát thân

Tàu điện bốc cháy ngùn ngụt, hàng trăm hành khách hoảng loạn lo thoát thân