Ukraine thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục cho năm 2020

Ukraine thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục cho năm 2020