Tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

31/01/2018 - 01:00

 - Ngày 30-1, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh- kiêm Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Dịp này, có 265 tập thể, cá nhân được khen thưởng.

A A

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Vương Bình Thạnh trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể

Trong năm, được sự quan tâm sâu sát, toàn diện của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) đã kịp thời đề ra và chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng được nâng lên, tác động đến việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và các tổ chức nòng cốt ở cơ sở ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT tại các địa bàn. Phân loại phong trào xã, phường, thị trấn năm 2017: tỷ lệ khá tăng 0,64%, trung bình giảm 0,64%, không có yếu; 179 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường do cấp tỉnh quản lý (tỷ lệ khá đến 94,41%), không có loại yếu…

Tin, ảnh: KHÁNH HƯNG